khách hàng bắt đầu ca cẩm về chúng tôi
Họ góp ý một bí quyết thật gay gắt và quyết liệt.
Họ trách móc chúng tôi, vì sao khi nào sản phẩm cũng trong trạng thái cháy hàng.

tại sao chúng tôi lại bán Trái nhàu tươi giá quá phải chăng mà còn tặng rộng rãi ưu đãi.?
người dùng vẫn trách yêu sao đơn vị gọi điện hỏi thăm nhiệt thành như vậy?
Họ lo lắng vì địa lý, khoảng phương pháp xa như vậy thì trong giai đoạn chuyển vận quả nhàu tươi với giữ được như ban sơ không?