iPhone cho phép bạn chụp ảnh và quay phim đồng thời mà không cần ngừng hoặc dừng lại.